Verenigingsinformatie

Voor alle informatie kun je terecht bij Henk Ykelenstam (voorzitter). Telefoonnummer: 072-5113814.

Contributie:

De contributie bedraagt € 80,00 voor recreanten en competitie spelers. De minimum leeftijd om lid te worden is 16 jaar.

Bestuur:

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Wedstrijdleider:
Bestuurslid:
Henk Ykelenstam

Harrie Bronkhorst
Sjoerd Munniks
Peter Kleingeerts
072-5113814

072-5616687
072-5111083
072-8448666
h.ykelenstam@gmail.com

tt.h.bronkhorst@gmail.com
s.munniks@upcmail.nl
p.kleingeerts@gmail.com