Coronaprotocol Tafeltennisvereniging REFLEX                        versie 1.0            20-08-2020

 

Om in deze Coronatijd enigszins veilig te kunnen spelen is een heel scala aan voorzorgsmaatregelen nodig.  Het lijkt voor sommigen misschien schromelijk overdreven maar beter een maatregel teveel dan achteraf constateren dat er een te weinig was.

De belangrijkste middelen om besmetting te voorkomen zijn:

HOUD 1,5 METER AFSTAND ; ONTSMET REGELMATIG JE HANDEN EN KOM NIET AAN JE GEZICHT!

Als er virusdeeltjes aan je handen zitten kun je alleen besmet raken als je met je handen aan je gezicht komt.

 

Hieronder de belangrijkste punten op een rij:

 

1.    Heb je zelf of iemand in je directe omgeving klachten? Hoe gering ook…… BLIJF THUIS!

2.    Kom in sportkleding en probeer omkleden en gebruik van de kleedkamer te voorkomen.

3.    Zet je naam en tijd van aankomst op de presentielijst. (na het spelen de tijd van vertrek vermelden)

4.    Ontsmet je handen met het ontsmettingsmiddel wat bij aankomst in de voorhal staat (duidelijk aangegeven)

5.    Houdt 1,5 met afstand van elkaar en GEEN handen schudden.

6.    Als je gaat spelen dan pakt één van beide spelers een “vers” balletje.

7.    Tijdens het spel wordt niet van tafelhelft gewisseld.

8.    Er wordt geen dubbelspel gespeeld.

9.    Na afloop van de training/wedstrijd maak je de eigen tafelhelft schoon.

10. Het balletje waar mee gespeeld is wordt naar het verzamelpunt gebracht.  

11. Na afloop van de training/wedstrijd je handen ontsmetten met ontsmettingsalcohol.

12. Er staan stoelen op 1,5 meter van elkaar. Houd afstand.

13. Probeer niet aan je gezicht te komen.

 

Hieronder nog een beschrijving van wat onderwerpen.

 

De Zaal

De Kofschipstraat 14 is een oude gymzaal (bouwjaar rond 1980) en dus verstoken van een ingenieus luchtbehandelingssysteem.  Er is alleen sprake van “BARKO” (Bijna alle ramen kunnen open).

Navraag over de ventilatie bij Alkmaar Sport (verhuur) heeft niets anders opgeleverd dan een algemene opmerking  over de verantwoordelijkheid van de Gemeente Alkmaar als eigenaar.

Het is echter overduidelijk dat er op dat vlak niets geregeld is en het enige advies wat Alkmaar Sport kon geven was om alle (nood)deuren en ramen tegen elkaar open te zetten voor voldoende ventilatie.

Er is nagedacht over looproutes in de zaal maar hiervan is afgezien omdat we te maken hebben met “volwassenen” die zelf de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

 

Om de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen zijn er “slechts” 4 tafels opgesteld. Tafel 1 staat op de gebruikelijke plek; de ruimte van tafel 2 wordt “pauzeruimte” met stoelen (op 1,5 meter afstand); tafels 3, 4 en 5 staan op de gebruikelijke plek.

 

De pauzeruimte is nodig om te voorkomen dat de spelers, die tijdens de wedstrijden aan de kant zitten, te dicht bij elkaar gaan zitten.  Het koffiehoekje, zoals we dat gewend waren, is in verband met de beperkte ruimte geen optie meer. Wel kan daar de drankjeskar staan.

 

In de pauzeruimte staat ook een tafel met ontsmettingsalcohol waar je regelmatig je handen kunt reinigen. 

 

Aankomst zaal

Direct ná de voordeur staat handalcohol. Ontsmet hier je handen voordat je verder gaat.

Op de tafel ligt tevens een presentielijst. Zet hierop je naam en de tijd van aankomst.

Als je na het tafeltennis vertrekt noteer je achter je naam de tijd van vertrek.

Met behulp van deze lijst kan achteraf vastgesteld worden wie in de zaal aanwezig waren in geval van besmetting van één van de aanwezigen. Ga direct door naar de zaal en blijf niet in de kleedruimte.

 

Vrij spelen

Er is maar beperkt gelegenheid voor vrij spelen.  Dubbelspelen kan niet en er zijn (naar verwachting) 2 of 3 tafels beschikbaar voor vrij spelen. (afhankelijk van het aantal teams wat competitie speelt)

Beperk het vrijspelen zodat anderen ook de kans krijgen om te spelen.

Kom niet allemaal om 19:30 uur want dan weet je zeker dat er teveel mensen zijn.

Vaak is het van 19:30 uur tot 21:00 uur druk en daarna niet meer. Maak afspraken met je sparringpartners omtrent tijden.

 

Mogelijkheid is ook om in tijdblokken te spelen.  Bijvoorbeeld 6 tot 8  spelers van 19:30 uur tot 21:00 uur en 6 spelers van 21:00 uur tot 22:30 uur. Dat zal aan de orde komen als het toch te druk blijkt te zijn.  

 

Pak vóórdat je gaat spelen een nieuw balletje en lever dat balletje na het spelen weer in bij het verzamelpunt.  Na het spelen de tafel reinigen (schoonmaakspray en keukenpapier staan bij de tafel)  en je handen reinigen met handenalcohol.

 

Competitie

De wedstrijdleider van de ABTTB (Sjoerd Munniks) zal weer een competitieprogramma maken maar daar zullen beduidend minder teams in vertegenwoordigd zijn dan voorheen.

In de competitiewedstrijd zal in elk geval géén dubbelspel gespeeld worden en tijdens de wedstrijd wordt niet van tafelhelft gewisseld. Wie de toss wint mag beginnen en de ander mag de tafelhelft kiezen.

Voor aanvang van de wedstrijd moet een “vers’ balletje gepakt worden.

Na afloop van de wedstrijd moet dit balletje naar het verzamelpunt gebracht worden.

Er worden géén telborden en teltafels gebruikt.  De teller telt mondeling om te voorkomen dat al die materialen na een wedstrijd weer gereinigd moeten worden..

De uitslagen worden door de teamleider van de thuisclub genoteerd op het wedstrijdkaartje en naderhand doorgegeven aan Sjoerd.

Ná de wedstrijd tafel reinigen en altijd weer handen reinigen met handalcohol.

 

Ballen en tafels

Voor het spelen wordt een “verse bal” gepakt uit de box met “verse ballen”.  Na het spelen wordt de bal in de doos met “gebruikte ballen” gedaan.   De inhoud van de doos met “gebruikte ballen” wordt bij het opruimen in de doos met “verse ballen” gedaan.

Die ballen kunnen na een week in de opslagruimte niet meer besmet zijn.

Er is immers niet wetenschappelijk aangetoond dat het virus langer dan drie dagen op voorwerpen in leven blijft.

Er had voor gekozen kunnen worden om de ballen direct weer te reinigen en opnieuw te gebruiken maar dat lijkt lastiger dan de hierboven beschreven methode.

Na afloop van de partij of training moet ieder zijn eigen tafelhelft afvegen om mogelijke transpiratiedruppels (of anderszins) te verwijderen.   Hiervoor staat bij elke tafel een keukenrol en schoonmaakspray)

 

Sanitaire zaken

Een plaats waar een concentratie van personen kan ontstaan is de kleedkamer.

Kom daarom zoveel mogelijk in sportkleding om verkleden in de kleedruimte te voorkomen (kleine ruimte met veel mensen dus een bron van besmetting).

Ga na afloop van het tafeltennis  thuis douchen.

In protocollen van andere verenigingen staat dat de toiletten niet of zeer beperkt gebruikt kunnen worden.

Gelet op de gemiddelde leeftijd bij Reflex is dat een lastig haalbare optie.

 

Pauze

In de pauze van de competitiewedstrijden en trainingspartijen moet 1,5 meter afstand gehouden worden in de “pauzeruimte”.  En telkens weer handen reinigen en NIET AAN JE GEZICHT KOMEN.

 

Zaaldienst

De zaaldienst moet zich houden aan een strak schema maar het opzetten van de tafels en het opruimen is geen verantwoordelijkheid van de zaaldienst alleen. Van alle leden wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren.

 

Voor de zaaldienst is een uitgebreide checklist gemaakt. Werk die af en neem het serieus.

 

Gasten

De gasten die bij ons komen spelen moeten ook op de hoogte zijn van de “lokale regels. 

De “12 punten, zoals opgesteld door Reflex, worden naar de nadere verenigingen gestuurd.

 

Het ontvangend team moet de gasten bij aankomst verder begeleiden en uitleg geven over de regels.

 

Het verlaten van de zaal

De laatste gebruiker moet zorgen dat de zaal weer “schoon” achtergelaten wordt. We moeten er vanuit gaan dat de gebruiker vóór ons dat ook gedaan heeft.

Door zo weinig mogelijk zaken aan te raken of te verplaatsen hoeft ook weinig “schoongemaakt” te worden.

Alleen de deurklinken, die menigmaal vastgepakt zullen zijn, blijven over.

Daar hebben we reinigingsdoekjes voor die je na gebruik in de prullenbak in de kleedruimte kan deponeren.

 

Checklist zaaldienst:

 

 1. Na aankomst eerst de handenreiniger en de presentielijst bij de ingang leggen. Elke teamleider krijgt voldoende presentielijsten om bij de voordeur neer te leggen en elke teamleider beschikt over een pompje handalcohol wat bij de voordeur gezet moet worden.
 2. Open de deuren (nooddeur) en ramen (raamzwengel in het voorraadhok)
 3. Plaats de tafels en de schermen volgens schema.
 4. Zet de stoelen in de “pauzeruimte op 1,5 meter afstand
 5. Plaats het tafeltje en de handontsmetting in de pauzeruimte.
 6. Zet de doos met “verse balletjes”  op het tafeltje en zet er de lege doos met “gebruikte balletjes” bij.
 7. Bij elke tafel een keukenrol en reinigingsmiddel neerleggen.
 8. Het barretje wordt gezet in de ruimte waar het altijd staat.   Zaken voor de consumpties voorbereiden zoals gebruikelijk.
 9. 2 prullenbakken bij de bar zetten (voor blikjes e.d. en voor overig afval).  Een derde prullenbak komt bij het tafeltje met ontsmettingsmiddel in het “pauzevak”.
 10. Na afloop van de avond moeten de inhoud van de doos met “gebruikte ballen” in de doos met “verse ballen” gedaan worden.
 11. De zaal opruimen en ramen en (nood) deur sluiten.
 12. De presentielijst moet in de map in de voorraadlkamer gedaan worden.  (De map staat naast de telborden)
 13. Pak 2 of 3 schoonmaakdoekjes uit de voorraadkamer; Sluit de voorraadkamer en veeg de deurklink af met een schoonmaakdoekje; sluit alle deuren achter je en reinig de deurklinken met een schoonmaakdoekje.   

 

NB VERGEET VOORAL NIET OM OOK HET KOFFIEZETAPPARAAT SCHOON TE MAKEN !!!